• α-type alumina

α-тип глинозему

Високотемпературний прожарений порошок оксиду алюмінію прожарюють у кристалічний продукт оксиду алюмінію альфа-типу при відповідній температурі;прожарена прожареним глиноземом α-типу як сировина, отримана шляхом кульового подрібнення дрібного порошку глинозему.Високотемпературний прожарений порошок оксиду алюмінію має високу температуру плавлення, відмінну механічну міцність, твердість, високий питомий опір і теплопровідність.Він може бути широко використаний в електронному обладнанні, структурній кераміці, вогнетривких матеріалах, зносостійких матеріалах, полірувальних матеріалах та інших галузях промисловості.